APK-keuring?

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een in Europa wettelijk verplichte keuring om de verkeersveiligheid te bevorderen en het milieu te beschermen.

Banden, stuurinrichting, remmen, verlichting, carrosserie. Alles komt aan de beurt tijdens de APK keuring. Ervaren APK Keurmeesters en de RDW erkenning staan garant voor een snelle en deugdelijke APK.

Wanneer moet de APK keuring plaatsvinden?

U krijgt automatisch bericht van de RDW met daarop de uiterste datum waarop uw APK keuring voldaan moet zijn. U kunt natuurlijk eerder een APK keuring inplannen, wanneer u dit plant, is afhankelijk van de kentekenregistratie. Als u eerder een APK keuring afspraak maakt dan de berichtgeving van de RDW, dan blijft de APK vervaldatum gehandhaafd. Het verdient aanbeveling dat u zich aan de daarop vermelde datum houdt. Anders mag uw auto de weg niet meer op en riskeert u een flinke boete. Het is dus van groot belang om te weten wanneer uw voertuig APK- gekeurd moet zijn.

Duur van een APK keuring

De erkende APK Keurmeesters van Autoservice Oudegein onderwerpen uw auto aan een grondige inspectie. Dat duurt 45 minuten tot een uur. Mocht er een RDW steekproef plaatsvinden dan duurt de keuring 2 uur langer. U kunt daar bij blijven, als u wilt. Na afloop krijgt u direct een keuringsrapport mee.

Voertuig raadplegen klik op kenteken
kenteken_plaat

 

 

APK-Keuring is i.v.m. het afmelden van het voortuig bij de RDW alleen mogelijk van maandag t/m vrijdag.

 Goed- of afkeuring?

Na de APK-keuring van uw voertuig krijgt u een keuringsrapport waarop staat of het voertuig goed- of afgekeurd is. Is uw voertuig afgekeurd en de APK-datum nog niet verlopen? Dan mag u niet meer op de openbare weg rijden omdat het voertuig niet voldoet aan de APK-eisen. Wel mag u de kortste route naar de garage rijden als u uw voertuig opnieuw APK laat keuren.
Bent u het niet eens met de afkeuring? Dan leest u hier hoe u bezwaar kunt maken. Het kan ook voorkomen dat u een voertuig met een geldige APK heeft, maar dat u twijfelt of de goedkeuring wel terecht is geweest. Ook dan kunt u de RDW inschakelen.

Bij Autoservice Oudegein krijt u een GRATIS APK bij een grote beurt

APK kosten

De APK-kosten bestaan uit 2 delen, de kosten voor de uitvoering van de keuring én de kosten om het voertuig af te melden bij de RDW. Autoservice Oudegein biedt u beide voor 1 gegarandeerde prijs.

In sommige gevallen is het voor de APK noodzakelijk om een viergastest of roetmeting te doen.

Voertuigen van na 1 januari 2005

  • een benzineauto hoeft pas voor de eerste keer gekeurd te worden na 4 jaar, daarna twee keer om de 2 jaar en vervolgens elk opvolgend jaar;
  • een dieselauto heeft de eerste APK na 3 jaar, daarna jaarlijks.

Voertuigen van voor 1 januari 2005

  • de keuringplicht geldt pas na 3 jaar, en daarna jaarlijks;
  • is uw auto ouder dan 30 jaar, dan geldt een 2 jaarlijkse APK;
  • voor auto’s die geregistreerd zijn voor 1 januari 1960 geldt geen keuringsplicht meer.

U kunt uw auto tot 2 maanden vóór de eerstvolgende APK-vervaldatum laten keuren. De oude vervaldatum wordt dan, afhankelijk van de geldende keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Laat u uw auto meer dan 2 maanden vóór de APK-vervaldatum keuren, dan krijgt de auto een nieuwe APK-vervaldatum.